twee bestuursleden: penningmeester en P.R. en communicatie stg. Cultuur en Landschap Trynwalden