Meer VWC

Vaak aan de hand van een persoonlijk gesprek, waarin wordt gekeken wat de talenten en mogelijkheden van de vrijwilliger zijn, wordt er vrijwilligerswerk
gezocht; individueel maatwerk dus.

Scholing

Informatie voor vrijwilligers en organisaties over scholingsmogelijkhede... Lees meer

Verzekering

Informatie voor vrijwilligers en organisaties over de vrijwilligersverze... Meer informatie

Vrijwilligersbeleid

Informatie voor organisatie over het vrijwilligersbeleid. Lees meer

Vrijwilligerscontract

Hoe ziet een vrijwilligerscontract er uit. Lees meer

Vrijwilligerswerk en regels

Informatie voor organisaties en vrijwilligers over de wet en regelgeving. Lees meer

Waardering voor vrijwilligers

Hoe waardeer je als organisatie je vrijwilligers? Lees meer

Werving vrijwilligers

Hoe kan je vrijwilligers werven via de vrijwilligerscentrale? Lees meer