Voor- en Nazorg Schuldhulpverlening

Het doel van het project Voor- en Nazorg Schuldhulpverlening in de gemeente Tytsjerksteradiel is mensen te ondersteunen aan het begin van het schuldentraject en het voorkomen van een terugval nadat het schuldtraject is afgelopen, met ondersteuning van opgeleide en goed geïnformeerde vrijwilligers.

De vrijwilligers van Voor- en Nazorg Schuldhulpverlening ondersteunen in het vinden en ordenen van de administratie, de bezittingen en de schulden. De begeleider is in staat af te stemmen op de situatie en weet te stimuleren, overlegt met de betrokkene en met de Kredietbank.
Als het traject bij de Kredietbank is afgelopen krijgen de klanten een nazorgtraject aangeboden waarin een vrijwilliger de klant een jaar ondersteunt, om te voorkomen dat de klant terugvalt in oud gedraag.

De betrokken organisaties bij dit project zijn de gemeente Tytsjerksteradiel, Kredietbank Nederland en KEaRN. De vrijwilligers worden door KEaRN begeleid, ondersteund en waar nodig opgeleid.