Vrijwilligers

ls KEaRN Welzijn kiezen we er voor outreachend aan het werk te zijn, dichter bij en zichtbaarder voor de burgers. We kiezen voor een meer integrale en gebiedsgerichte manier van werken.