Vrijwilligers Academie Fryslân

Wat is de Vrijwilligers Academie Fryslân?

Iedereen die vrijwilligerswerk doet of voor een ander zorgt, kan terecht bij de Vrijwilligers Academie Fryslân. Vrijwilligers en mantelzorgers staan vaak niet stil bij de mogelijkheden om een training of workshop te volgen waardoor ze hun werk (nog) beter kunnen doen. Via de website www.vrijwilligersacademiefryslan.nl kunnen zij zich inschrijven voor interessante trainingen en workshops. De Vrijwilligersacademie brengt al het aanbod in kaart, ontsluit alle informatie en verbindt vraag en aanbod. Het aanbod is afkomstig van verschillende instellingen en organisaties.

Hoewel de Vrijwilligers Academie Fryslân een organisatie is zonder winstoogmerk zijn er wel kosten verbonden aan de trainingen en workshops. Meestal worden deze kosten betaald door de organisatie waar je vrijwilligerswerk doet. Ook hebben gemeenten vaak budget beschikbaar voor deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers en mantelzorgers.

De trainingen en workshops zijn op een logische manier onderverdeeld in thema’s maar je kunt ook zoeken op trefwoord. Wie een training zoekt maar het niet kan vinden, kan contact opnemen met de Vrijwilligers Academie, zodat we gericht op zoek kunnen gaan naar een training die aansluit bij je vraag. Ons motto is: ‘We hebben het of zoeken het’.

Meer informatie: tel. 058-3030134; e-mail info@vafryslan.nl of www.vrijwilligersacademiefryslan.nl (Op deze website kun je je ook aanmelden voor de gratis nieuwsbrief zodat je maandelijks op de hoogte wordt gehouden van het actuele aanbod)