Wat doen wij

Bemiddelen tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk
De KEaRN Vrijwilligerscentrale doet dit op verschillende manieren. U kunt zelf in de online vacaturebank op zoek gaan naar een interessante vacature. Daarnaast kunt u ook op de Vrijwilligerscentrale terecht voor een persoonlijk gesprek over vrijwilligerswerk. In dit gesprek wordt bekeken wat uw mogelijkheden en wensen zijn en welk vrijwilligerswerk daar het beste bij past.

Organisaties die vrijwilligers zoeken kunnen online een vacature plaatsen, wanneer zij op zoek zijn naar vrijwilligers.


Informeren en adviseren

De KEaRN Vrijwilligerscentrale kan vrijwilligers en organisaties informeren en adviseren over verschillende onderwerpen met betrekking tot vrijwilligerswerk. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om rechten en plichten van zowel vrijwilligers als organisaties, vrijwilligersbeleid, onkostenvergoeding, en nog veel meer.

Vrijwilligers kunnen hier klikken voor meer informatie over deze onderwerpen. Organisaties kunnen hier klikken.


Scholing en trainingen

Soms is het voor vrijwilligers nodig om een cursus of training te volgen voor het vrijwilligerswerk dat zij doen. U kunt bij de KEaRN Vrijwilligerscentrale terecht voor informatie en advies over hoe dit geregeld kan worden. Klik hier voor meer informatie over scholing en trainingen.


Promoten en waarderen van vrijwilligerswerk

Vanuit de KEaRN Vrijwilligerscentrale worden er verschillende activiteiten ontplooit als het om het promoten en waarderen van vrijwilligerswerk gaat. Ook sluit de Vrijwilligerscentrale zich bij verschillende bestaande landelijke projecten aan om bekendheid te geven aan vrijwilligerswerk. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de jaarlijks terugkerende actie NL DOET.