VOG

Gemeente Tytsjerksteradiel neemt voor zover bekend als eerste gemeente in Friesland de kosten voor haar rekening voor vrijwilligers voor een Verklaring omtrent het gedrag. De regeling is voor vrijwilligers die wonen en vrijwilligerswerk uitvoeren binnen de gemeente. ‘Hjirmei wolle wy de sosjale feiligens fergrutsje en dielname oan frijwilligerswurk befoarderje’ aldus wethouder Doeke Fokkema.

 

Aanleiding
In Tytsjerksteradiel wordt veel vrijwilligerswerk gedaan binnen allerlei organisaties. In sommige situaties kan het voor organisaties van belang zijn dat vrijwilligers een VOG aanvragen. Bijvoorbeeld als vrijwilligers regelmatig contact hebben met kwetsbare doelgroepen, er gewerkt wordt met vertrouwelijke informatie, geldzaken en/of goederen. Met de gemeentelijke regeling wil de gemeente een vangnet creëren voor vrijwilligers die niet in aanmerking komen voor de landelijke regeling. Hiertoe heeft de gemeenteraad een initiatief aangenomen.

 

Voor wie
De gratis verklaring is voor vrijwilligers die niet in aanmerking komen voor een gratis VOG op basis van de landelijke regeling en waarvan de kosten niet door de (vrijwilligers)organisatie vergoed kunnen worden. Vrijwilligers die in aanmerking komen voor de regeling Gratis VOG vanuit het Ministerie van Veiligheid en justitie hebben geen recht op de gratis VOG van de gemeente. Zie voor de voorwaarden waaraan vrijwilligers en (vrijwilligers)organisaties dienen te voldoen de Beleidsregels Regeling Gratis VOG voor vrijwilligers gemeente Tytsjerksteradiel op de gemeentelijke website.

Aanvragen
Vrijwilligers kunnen met een ingevuld VOG aanvraagformulier en een ondertekend VOG adviesformulier bij de balie van het gemeentehuis een VOG aanvragen. Beide formulieren zijn te vinden op de website van de gemeente, het adviesformulier is ook te vinden op www.vrijwilligerscentrale-burgum.nl. Een gratis VOG aanvragen kan in de periode van 1 december 2017 t/m 30 november 2018 (of eerder indien het budgetplafond van de regeling bereikt is).