Verzekering

Alle vrijwilligers in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen zijn verzekerd
De gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen hebben een collectieve verzekering voor alle vrijwilligers in de gemeenten afgesloten. Dit houdt in dat alle vrijwilligers in onze twee gemeenten automatisch verzekerd zijn en er dus geen registratie via de vrijwilligerscentrale meer plaats hoeft te vinden. De vrijwilligerscentrale verstrekt wel informatie over de verzekering.

Vrijwilligers die wonen in Tytsjerksteradiel kunnen schade zelf melden bij Aon Verzekeringen.

Vrijwilligers die wonen in Achtkarspelen zijn verzekerd via Centraal Beheer. Heeft u vragen over de vrijwilligersverzekering in de gemeente Achtkarspelen of wilt u meer informatie?
U kunt dan contact opnemen met de heer de Bruin van de gemeente Achtkarspelen via telefoonnummer 14 0511 (zonder netnummer).

Schademelding in Tytsjerksteradiel
Wanneer schade gemeld wordt bij Aon verzekeringen zal men vragen naar het polisnummer van de verzekeringnemer. Dit polisnummer is op te vragen bij de vrijwilligerscentrale.

De vrijwilligersverzekering is een verzekering met een secundaire dekking. Dit betekent dat vrijwilligers in geval van schade zich eerst dienen te melden bij hun eigen aansprakelijkheidsverzekering. Wanneer deze verzekering niet of geen volledige dekking verleent dient de vrijwilliger een afschrift hiervan te sturen naar Aon verzekeringen. Daarna zullen zij de schademelding in behandeling nemen.