Vrijwilligersbeleid

Voor organisaties die werken met vrijwilligers is het erg belangrijk na te denken over wat rechten en plichten zijn van vrijwilligers. Dit maakt de samenwerking voor beide partijen prettiger en makkelijker.

Anders dan voor mensen met betaald werk is er wettelijk weinig voor vrijwilligers geregeld. Ook bestaan er geen collectieve afspraken voor vrijwilligers in een bepaalde sector, zoals er wel CAO’s zijn voor werknemers. De rechten en plichten van vrijwilligers zijn dan ook voornamelijk afhankelijk van de afspraken die u als organisatie met vrijwilligers maakt.

Behalve de Landelijke Onkostenvergoedingsregeling is er geen wetgeving. Wel zijn er allerlei wetten en regelingen die hun weerslag kunnen hebben op vrijwilligerswerk. Zo regelt de Arbowet de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn op het gebied van arbeid en geldt deze ook voor vrijwilligers.

De KEaRN vrijwilligerscentrale kan ondersteuning bieden bij vragen omtrent vrijwilligersbeleid. Ook kunnen we u ondersteunen bij het vormgeven hiervan. Natuurlijk dient u dit zelf te schrijven, maar we kunnen u wel adviseren over de inhoud ervan. Daarnaast kunt u hier de checklist vrijwilligersbeleid downloaden.