Vrijwilligerswerk en regels

Vrijwilligers en hun organisaties leveren een grote bijdrage aan de leefbaarheid van de samenleving. Voor de overheid is het daarom van belang het vrijwilligerswerk te ondersteunen, te stimuleren en te versterken. Desondanks maken die overheden het vrijwilligersorganisaties soms ongewild moeilijk omdat zij bij het opstellen van regels niet altijd de bijzondere positie van vrijwilligers voor ogen hebben. Vrijwilligersorganisaties zijn maatschappelijke ondernemingen waardoor de wetgeving die voor bedrijven geldt ook van toepassing op vrijwilligersorganisaties.

Op de website www.vrijwilligerswerk.nl is een overzicht te vinden met voor vrijwilligerswerk relevante wet- en regelgeving. Als u op één van de onderstaande onderwerpen klikt, komt u direct bij de informatie terecht met betrekking tot het desbetreffende onderwerp:

Belastingen (hier vallen ook de onkostenvergoeding en kilometervergoeding onder)
Vrijwilligerswerk en sociale uitkeringen
Arbo wetgeving
Aansprakelijkheid
Veiligheid, gezondheid en hygiëne
Horeca in kantines, club- en buurthuizen
Vereniging en stichting
Diversen

Voor informatie over deze thema’s kunt u informatie inwinnen via mail of telefoon