Waardering voor vrijwilligers

Om vrijwilligers te behouden moet u hen laten blijken dat ze gewaardeerd worden. Hoe doet u dat? Dat hoeft niet alleen financieel te zijn. Sterker, u zult sommige vrijwilligers daarmee demotiveren of zelfs beledigen. Mensen doen vrijwilligerswerk om verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat ze het nuttig vinden, om contact met anderen te hebben, vanwege de waardering of om ervaring op te doen.

De beloning die zij krijgen voor hun werk zou moeten passen bij hun beweegredenen en varieert van een compliment, een jaarlijks uitje, een kerstpakket tot een bepaalde cursus. De beloning moet verder passen bij de doelgroep. Een uitje van de vrijwilligers van de werkgroep jongeren onder dorpsbelang ziet er waarschijnlijk heel anders uit dan dat van de mensen die de maandelijkse bingo organiseren in het dorpshuis.

Bij het belonen van vrijwilligers staan drie termen centraal, alle drie met hun eigen voorbeelden:

Erkenning
U kunt op meerdere manieren laten merken dat de vrijwilliger belangrijk is voor de organisatie:

 • Vrijwilligersbeleid
 • Vastleggen van vrijwillige inzet binnen de organisatie, dat blijkt uit: contracten, verzekeringen, taakomschrijvingen, goede begeleiding, etcetera
 • De juiste vrijwilliger op de juiste plek, op basis van zijn of haar kwaliteiten.
 • Prettige en goed werkbare omgeving.
 • Vrijwilligers op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen en hen inspraak geven
 • Opgedane kennis en ervaring erkennen door bijvoorbeeld het geven van een getuigschrift.

Waardering
Waarderen, het uiten van de erkenning voor vrijwilligers, kan door bijvoorbeeld:

 • Compliment geven, publiekelijk of in een gesprek.
 • Deskundigheidsbevordering door hen cursussen te laten volgen
 • Attentie bij ‘lief en leed’
 • Verkiezing vrijwilliger van het jaar
 • Voordracht voor een onderscheiding
 • Jaarlijks etentje of uitje voor vrijwilligers
 • Artikelen in de dorpskrant over de inzet van vrijwilligersbeloning

Ook voor de ‘uitbetaling’ van de waardering zijn meerdere opties.
Enkele voorbeelden:

 • Cadeau, bon, kerstpakket of iets dergelijks voor speciale momenten
 • Vrijwilligersvergoeding, niet hoger dan € 150,00 per maand en € 1500,00 per jaar, inclusief onkostenvergoeding (let op: dit bedrag kan lager zijn voor mensen met een uitkering)
 • Speciale privileges, zoals het gebruik van ruimten en materiaal voor privé-gebruik
 • Kortingen op lidmaatschappen van verenigingen, toegang tot evenementen of gebruik van accommodaties
 • Sommige gemeenten geven kaarten uit waarop vrijwilligers korting krijgen bij winkels en bedrijven

..